Migrera till WordPress 3 multisite

Empty

WordPress 3.x lanserades för några månader sedan fanns det förutom synliga nya finesser även en del förändringar bakom kulisserna. En av de stora var custom post types, men här ska jag istället koncentrera mig på den för den vanliga bloggaren nästan osynliga multisite möjligheten.

Jag har inte mindre än …

more ...

Mina iPhone-favoriter

Empty

Som komplement till listan över mina favoriter bland Symbian-applikationerna kommer här motsvarande lista för iPhone.

För Symbian-plattformen existerar det endast ett fåtal egentliga pärlor kompletterat av några hyggliga applikationer. För iPhonen är situationen den rakt motsatta med bokstavligen 100000-tals applikationer för allt tänkbart. Det säger sig självt att långt ifrån …

more ...


Markdown begone

När jag började blogga i tiderna gick jag in för att använda markdown för formatering i inläggen istället för att skriva html-kod direkt eller använda mig av någon inline editor. Det här har i och för sig fungerat väldigt bra, men eftersom jag börjat använda Windows Live Writer för att …

more ...

WordPress 2.5 är ute

Efter diverse förseningar finns nu WordPress 2.5 att laddas hem. Förändringarna är så pass många att det känns som att versionen lika gärna kunde ha kallats 3.0, men den här gången görs inga avgörande ändringar till den bakomliggande databasen åtminstone. En noggrannare genomgång av de nya finesserna finns …

more ...

Blogg-underhåll

Har den senaste veckan uppdaterat bloggen till nyaste versionerna av WordPress (2.3) och stilen K2 (2.0 RC3). Framför allt tag-stödet i WordPress och de databasändringar som det innebar har söndrat en del tillägg eller rent av gjort dem onödiga.

Alltid emellanåt frestas jag av någon snygg stil och …

more ...WordPress bling

Lorelle har den senaste veckan haft en utmärkt serie postningar om hur få din WordPress blog att ha lite mera bling. Kolla in den ifall Options fliken i WordPress administrationssidan inte är åtminstone två rader lång.

more ...Håll kod-blocken på mattan

När jag skrev artikeln om interwiki-länkar fick jag problem med att kod-raderna jag ville inkluderade inte alls rymdes på en rad utan for långa vägar ut i marginalen.

För att lösa det snodde jag skamlöst ett trick som jag sett användas i templatet Blix, men egentligen tog jag nu koden …

more ...

WordPress 2.0.5 har släppts

Den nya versionen av WordPress har släppts. Skillnaderna mot version 2.0.4 är små. Det rör sig endast om felkorrigeringar och mindre justeringar. En kort sammanfattning av förändringarna finns här.

Jag uppdaterade mina WordPress-bloggar utan några synliga problem, eller synliga skillnader för den delen.

more ...WordPress, K2 och Extended Live Archive

När man använder K2-templatet och Extended Live Archive går det mesta helt automatiskt vilket verkligen uppskattas eftersom ELA annars är något stökigt att få igång. Slutresultatet har ändå för mig alltid varit att archive-sidan ger ett 404-felmeddelande.

Jag minns att jag stred med samma sak för ett halvt år sedan …

more ...