Empty

Lämpligt till början av det nya året har jag gjort en del ändringar i de verktyg jag använder. Katalysatorn för förändringarna är vår en månad gamla dotter som sett till att jag haft åtskilliga nattvakade timmar som gått att fylla med småpetande som det annars bara inte funnit tid för.

En genomgående tråd i alla de här förändringarna är vikten av synkronisering mellan flera olika datorer och även mobila miljöer i.o.m. att jag dagligen använder tre PC:n och mobilt både iDevices och Android.

Firefox Sync -> Xmarks

För att synkronisera bokmärken mellan Firefox på olika datorer använde jag långa tider Xmarks, men efter att de annonserade att de skulle stänga ner tidigare under hösten flyttade jag över till Firefox Sync. Förutom problem med Sync som allt emellanåt slutade fungera eller ville skapa nya nycklar så är problemet med Firefox Sync att det, just det, är begränsat endast till Firefox. Så när Xmarks annonserade att de blivit uppköpta av LastPass (som jag också använder) så registrerade jag snabbt ett nytt Xmarks-konto åt mig och övergav Firefox Sync utan en andra tanke. Vissa typer av bokmärken hade jag inkonsekvent nog dessutom i Google Bookmarks, men även de anförtroddes nu Xmarks. Efter att ha konfigurerat bort all extra "discovery"-funktionalitet och valt att synkronisera endast bokmärken fungerar allt nu precis som jag alltid velat.

Firefox -> Chrome

Jag är (eller "var" egentligen) en fanatisk Firefox-användare. Under åren har Firefox utrustats till max med tillägg och ställts in på alla tänkbara vis. Chrome har jag faktiskt använt, men endast i syfte att ha två sessioner med olika användare (typiskt "vanlig" användare och administratör) öppna till samma webbplats. Med jämna mellanrum när nya Chrome versioner ha annonserats och jag sett marknadsandelen stiga upp mot 10% har jag funderat på att övergå, men det har alltid känts som ett stort jobb och väldigt avlägset. Men helt plötsligt och till min egen förvåning är jag nu Chrome-användare som en följd av Xmarks-bytet ovan som gjorde att jag fick in mina bokmärken i Chrome och ett par timmars installation av (sist och slutligen relativt få) tillägg. Allt är kanske inte trimmat till döds ännu, men redan nu fungerar det lika bra som min tidigare Firefox-miljö och framför allt går allt avsevärt snabbare. På tal om synkronisering förresten så verkar Chrome egen synkronisering fungera utmärkt. Även om jag använder Xmarks för bokmärken så kör jag Chromes inbyggda synkronisering för tillägg och inställningar vilket sparar enormt mycket tid när det gäller att hålla flera datormiljöer så lika som möjligt. Den enda missen, som jag ser det nu, är att jag inte övergick till Chrome avsevärt tidigare.

Windows Live Mesh -> Dropbox

Under de senaste åren har jag hunnit använda mig av åskilliga synkroniseringslösningar för filer. Novell iFolder ersattes av Windows Live Sync som senare blev att heta Live Mesh. Eftersom Live Mesh inte stöder mobila enheter har jag dessutom de senaste månaderna parallellt kört SugarSync för att täcka den biten. Allas favorit Dropbox har också funnits installerad och även för mig fungerat enastående bra. Tyvärr har begränsningen med synkronisering av endast en folder-hierarki som dessutom alltid distribuerats till alla maskiner gjort att Dropbox inte uppfyllt mina behov. Annonseringen i december om stöd för selektiv synkronisering av foldrar ändrade dock en hel del för mig. Och genom att utnyttja tricket med junction points som ger skenet av att synkronisera data även utanför Dropbox-foldern var jag mogen att ta i bruk Dropbox fullt ut och ersätta mitt tidigare överkomplicerade system. Tyvärr innebar det här också att gratis kontots kvot på 2GB snabbt blev för liten, men jag betalar gärna för en bra produkt.

Större ändringar är på gång framöver i.o.m. att vår bords-PC fick flytta till jobbet när vår kontorshörna togs i bruk av babyn. För tillfället bildbehandlar jag över Remote Desktop till PC:n på jobbet och även om det går överraskande bra så är det långt ifrån någon hållbar lösning. En bärbar PC eller iMac (jo, alternativen är bärbar PC eller bords-Mac) kommer sannolikt att ersätta, men eftersom ingen av de rymmer flera hårdskivor borde lagringen och nätet hemma också ses över. Spännade tider...