Tidigare när jag mest använde en dator var allt ännu ganska bra under kontroll, men den senaste tiden använder jag mer eller mindre aktivt fem olika datorer och efter ett tag blir det verkligen en soppa av filer, bokmärken och annat som är utspridda på de olika maskinerna, men aldrig finns tillhanda på just den maskinen där jag för tillfället behöver dem. Här koncentrerar jag mig på filer av olika slag.

Nyligen tog jag och samlade ihop och sorterad upp allt under en egen “My” hierarki under mitt användarkonto på Windows. Jag föredrar en egen hierarki framom Windows “My Documents” (eller motsvarande) eftersom dit även placeras annat som jag inte har någon kontroll över. Under min egen My-hierarki har jag däremot endast dokument, bilder m.m. som jag uttryckligen skapat själv.

Det var första steget, men sen återstod problemet med att få med mig My-hierarkin till alla maskiner jag använder. Någon form av automatisk filsynkronisering behövdes alltså och uttryckligen då inte något i stil med SyncToy som måste köras manuellt utan någon lösning som skulle sköta sig mer eller mindre automatiskt. Som tur är finns det många riktigt bra lösningar att välja mellan. Ja det finns nästan för många upptäckte jag snabbt, men jag provade mig ändå igenom ganska många innan fastnade för min valda lösning.

Gemensamt för alla lösningar är att de på sätt eller annat upptäcker när filer ändras och uppdaterar dem på alla andra maskiner. Ofta fungerar det så att filerna lagras på en server ditt uppdateringarna sänds och därifrån sedan uppdateringen av andra maskiner sker. I praktiken skötte alla testade program synkroniseringen bra i min användning. Gällande hur bra de klarar av samtidiga konfliktande uppdateringar eller låsta filer lämnar jag osagt. Likaså understöder de flesta applikationer möjligheter att dela filer med andra, men inte heller det intresserade mig i det här sammanhanget.

Microsoft Windows Live Sync

Windows Live Sync är egentligen det nya namnet på FolderShare som Microsoft köpte för flera år sedan. Live Sync lagrar intressant nog inte själva datat på någon central server hos Microsoft. Endast informationen om vilka datorer och mappar som deltar i synkroniserandet lagras centralt. I övrigt bygger tekniken på att datorerna synkroniserar automatiskt med varandra när minst två parter i synkroniseringsförhållandet är online samtidigt. För att Live Sync ska fungera bra krävs det nästan alltså att du har någon dator som är påslagen mer eller mindre hela tiden och fungerar som server. Allt data är då åtminstone up-to-date på en maskin därifrån de andra kan uppdatera sig när de har behov.

Fördelen med Live Sync jämfört med alla andra tekniker i den här jämförelsen är att programmet är gratis och eftersom det inte heller finns några kostnader för datalagring eftersom allt sker lokalt på dina egna maskiner så förblir lösningen gratis även för stora datamängder. Något som för de andra produkterna i den här jämförelsen redan börjar kosta konkreta summor. En begränsning på totalt 20 olika mappar med högst 20000 filer per mapp finns visserligen. För synkronisering av oändliga mängder filer t.ex. digifoton lämpar sig alltså inte programmet.

En annan fördel med Live Sync:s avsaknad av central server är att programmet utnyttjar ett intelligent sätt att hämta ner datat från den maskin därifrån det kommer snabbast. När jag t.ex. med de andra produkterna vill få en mediafil över från bordsdatorn hemma till den bärbara i soffan så hamnar jag att vänta på att filen först laddas upp från bordsdatorn till någon server och först därefter påbörja nerladdningen till den bärbara datorn. Det här kan ta hyggligt länge för stora filer över normala bredbandsförbindelser. Live Sync å andra sidan upptäcker att filen finns på bordsdatorn och hämtar ner den direkt därifrån vilket går avsevärt snabbare.

En annan bra tanke är att mappar kan vara definierade att antingen synkronisera datat automatiskt (det normala) eller manuellt. Manuellt är praktiskt t.ex. för stora datamängder som man inte vill att automatiskt ska ta plats på alla datorer inblandade i samarbetet. Alla filer är ändå synliga och första gången man försöker öppna en fil laddas den ner automatiskt.

På det hela taget är Live Sync en väldigt slipad produkt som gör lite väsen av sig, men som sköter jobbet elegant och snabbt. Dessutom har man alltid tillgång till omfattande statusinformation om vad som görs och som har gjorts.

SugarSync

SugarSync gör basjobbet lika bra som övriga produkter här. Mervärdet kommer i form av ett väldigt välfungerande webbgränssnitt som innehåller funktioner för att smidigt göra det mesta med filerna och bland annat klimpar ihop bildfiler till webb-album. Dessutom finns goda möjligheter för mobil åtkomst.

Syncplicity

Likt SugarSync har även Synclicity ett väldigt fungerande webbgränssnitt. Ytterligare med det tillägget att det går att använda andra webbtillämpningar (Google Docs, Zoho, m.fl.) för att editera filerna online.

Dropbox

Dropbox understöder tillsvidare synkronisering av endast en mapp, men gör det snabbt och med ett snyggt webbgränssnitt. Jag har själv använt det långa tider och har bara gott att säga om produkten.

ZumoDrive

ZumoDrive är ytterligare en produkt för synkronisering av filer, den här gången med lite avvikande finesser. I praktiken fungerar ZumoDrive mest som en nätskiva. Alla filer verkar alltid vara online, men först när någon används laddas den ner i bakgrunden. Det här fungerar väldigt smidigt så att när t.ex. en mp3-fil börjar spelas så påbörjas spelandet genast medan filen laddas ner färdigt i bakgrunden. Det här fungerar oberoende av vilken applikation som används för att öppna filen. Filer eller mappar kan också explicit laddas ner så att man kan garantera att ha tillgång till dem även när nätkontakt saknas. Elegant!

iFolder

iFolder är numera en komponent i Novell Open Enterprise Server, men existerar även i en skild open source version. Open source versionen av iFolder är en av mina gamla favoriter som jag använde mycket för ett par år sedan, men slutade utnyttja efter att utvecklingen av produkten verkade ha blivit satt i malpåse. Medan jag höll på med den här jämförelsen har dock iFolder väldigt lägligt åter väckts ur sitt ide och allt ser igen ganska lovande ut. Tillsvidare har server-programvaran ganska specifika krav på versioner hos operativsystem och bibliotek, men efter att ha installerat och kört iFolder några dagar kan jag intyga att det fungerar alldeles utmärkt.

iFolder gör det alltså möjligt att sätta upp en egen server för att synkronisera dina filer i samma anda som de övriga produkterna i den här jämförelsen. På serversidan är funktionen direkt avancerad med load-balancing, slave-servrar m.m. På klientsidan finns numera stöd för både Windows, OS X och Linux och dessutom existerar en visserligen ganska primitiv, men ändå, webbåtkomst till filerna.

Jag, hoppas verkligen att Novell fortsätter att satsa på utvecklingen av den här produkten. Med lite smidigare webbgränssnitt, filversioner och ännu noggrannare kontroll av synkroniseringen av specifika filer skulle det här vara en inte enbart bra utan sensationellt enastående produkt.

Jungle Disk

Jungle Disk faller egentligen ur ramen för den här jämförelsen. Den gör inte alls synkronisering utan fungerar istället som en skiva i nätet. Fördelen är att filerna inte tar någon plats alls på den lokala datorns skiva, medan den största och fatala nackdelen är att filerna inte naturligtvis alls är åtkomliga när nätkontakt saknas. Annars är Jungle Disk en stabil produkt som jag använt och gärna rekommenderar för den som nästan alltid har tillgång till hyggligt snabbt nät.

Om jag får drömma…

Om jag får önska mig den ultimata produkten så skulle den vara en kombination av produkterna ovan kryddat med ytterligare några funktioner.

  • Självhostat som iFolder. Jag älskar cloud-lösningar, men de får gärna vara i mitt eget moln så att jag har kontroll över integritet, säkerhetskopierande m.m.
  • Klienten på bordsdatorn borde vara som en kombination av Live Sync och Syncplicity. Lätt att använda och med bra kontroll över vad som pågår.
  • Webbgränssnitt med funktionen från Syncplicity och SugarSync kombinerat med stilen hos Dropbox.
  • Mobilåtkomst á la SugarSync.
  • Filversioner som t.ex. SugarSync, Syncplicity och Dropbox.
  • Möjlighet att på fil- och mappnivå kontrollera exakt hur synkroniseringen görs med bl.a. ZumoDrives fiffiga streamande av filer.
  • Och avslutningsvis: Box.net:s möjlighet att direkt i webbgränssnittet modifiera filer genom en hel uppsjö av andra webbtjänster.

Om någon produkt i framtiden uppfyller alla andra önskemål kan jag t.o.m. tänka mig att ge avkall på behovet att hosta själv och betala för mig.

Och vinnaren är?

Säg det  -- det finns egentligen ingen klar vinnare. Alla produkter är bra och går att utnyttja, men ingen uppfyller ensam alla mina krav. Jag behöver absolut möjlighet att synkronisera flera mappar vilket lämnar bort t.ex. Dropbox och ZumoDrive. Helst vill jag inte heller betala, inte ens för större mängder data, vilket ytterligare utesluter Syncplicity och SugarSync. Efter den utrensningen återstår Live Sync och iFolder. Lyckligtvis är de inga dåliga alternativ utan båda är utmärkta för ändamålet. Tillsvidare kommer jag att fortsätta att mestadels använda mig av Live Sync, men efter begynnande testande med iFolder är tanken nu klart att gå in för det på lite sikt.

Alla produkter existerar i någon form av prov- eller annars begränsad version. Eftersom de olika gratisalternativen inte räcker till för mina behov har jag inte bemödat mig om att beskriva de olika begränsningarna för gratisanvändning ovan, men har du små behov kan det alltså bra hända att flera av produkterna beskrivna här kan användas helt utan kostnad. I vart fall lämpar sig gratisanvändningen utmärkt för att testa och se om en viss produkt passar just din användning.

Tankar, åsikter, andra produkter jag borde testa?