E-post konsolidering

Empty

E-postadresser har väl de flesta, liksom jag, lite för många av. Förutom de som verkligen skaffats för e-postbruk kommer det ofta adresser “på köpet” när man vill koppla upp sig till olika chat-tjänster eller t.ex. Flickr.

Huvudsakligen använder jag ett GMail-konto för normal e-post men anger ett Hotmail-konto som …

more ...