Empty

Det är ingen hemlighet att jag tycker om att självhosta allt tänkbart. Som ett led i det flyttade jag för några månader sedan alla mina bokmärken från Delicious till en egen installation av Semantic Scuttle. Det som blev ogjort i det skedet var att generera miniatyrbilder av webbplatserna bredvid varje bokmärke. Det beslöt jag fixa idag.

Sematic Scuttle stöder utnyttjandet av artViper för att generera miniatyrbilder. ArtViper är visserligen fritt att använda för icke-kommersiella ändamål, men kräver att man registrerar sig. Registrerandet lyckades inte alls för mig så jag funderade över alternativa tjänster som skulle göra samma sak. I andra sammanhang har jag använt WordPress.com för att generera miniatyrbilder så jag beslöt prova det spåret.

WordPress.com miniatyrbilder visade sig vara mycket enkelt att tas i bruk. I korthet är det bara att byta ut filen data/templates/default/bookmarks-thumbnail.inc.tpl.php mot:

<?php
if (!$GLOBALS['enableWebsiteThumbnails']) {
   return;
}
echo '<img class="thumbnail" onclick="window.location.href=\''.htmlspecialchars($address).'\'" src="http://s.wordpress.com/mshots/v1/'.urlencode(htmlspecialchars($address)).'?w=120" width="120" alt="" />';
?>

och aktivera genererandet av miniatyrbilder genom att definiera enableWebsiteThumbnails till sant i data/config.php

$enableWebsiteThumbnails = true;

Klart!

Observera att det här inte kräver någon installation av WordPress utan utnyttjar funktioner vid WordPress.com som är tillgängliga även för andra än WordPress-bloggare. Det kan också ta ett par minuter att generera miniatyrer så ge dig till tåls ett par minuter ifall vissa miniatyrer är svarta vid första sidladdningen.

Resultatet av mina bokmärken finns förresten på bookmark.sjostrom.fi.