I helgen var vi och flyttade en kompis och som M mycket riktigt konstaterade så skulle det vara ett ganska bra delmoment när personer ska anställas att observera hur de fungerar i en flyttsituation.

Inte att jag har någon tjänst att besätta, men följande karaktärer gick åtminstone att urskilja ibland kombinerade i samma person:

  • Administratören är den som ser till att något blir gjort. Början är inte så svår, men allt efter att dagen lider krävs det allt mera av administratören för att hålla igång alla trötta och hungriga eller mätta och slöa (beroende på om är före eller efter den obligatoriska pizza-pausen) välmenare.
  • Modern diskar, städar och, framför allt, rotar fritt i flyttarens kylskåp och skrubbar och slänger utan att fråga allt vars bäst före ligger på fel sida om millenniumskiftet eller saker som annars bara ser skumma och onödiga ut.
  • Mätaren provar inte om något passar eller ryms utan att först ha kollat med måttband. Oberoende om det rör sig om omtanke om möblerna eller om mätandet i sig självt lockar blir saker noggrant gjorda efter moget övervägande.
  • Lysaren får sitt namn efter en bekant i scouterna i min ungdom som sällan anmälde sig som frivillig till något som borde utföras men som alltid stolt deklamerade "jag kan lysa". Han hade visserligen en hygglig ficklampa, men ändå... Lysaren har kanske inte hittat sin plats i gruppen ännu och är orolig för att fatta egna beslut och vill desperat bli upptagen med något ofarligt.
  • Sagotanten/-farbrorn har förmågan till en aldrig sinande ström av historier. Inte nödvändigtvis effektiv själv, men fungerar som en kompletterande humörhöjare. Idealiskt bör personen inte höra till den närmaste bekantskapskretsen eftersom man i så fall säkert kan alla monologer sedan tidigare.

Flytten gick bra trots, eller sannolikt tack vare, att alla kategorier var representerade.