Harmoniska färger

Vid webb-design och övrigt grafiskt arbete är det en hel del jobb med att få färgerna att se bra ut. Själv har jag en klar uppfattning vad som ser bra ut, men ytterst dålig koll på hur jag ska få ihop 3-5 färger som passar bra ihop.

Tydligen är jag …

more ...