Nyckfulla Google

[Empty

Gissa om vi stridit med Google de senaste dagarna! Morr! Jag har läst på om sitemaps, pagerank, Google dance och liknande och försökt re-submitta sidorna och använt Googles "webmaster tools" och allt till ingen nytta.

Doris har en julkalender som uppdateras varje år. Huvudsidan är en redirect till den aktuella …

more ...