Paint Shop Pro flyttar

Dagen efter att jag köpt Paint Shop Pro meddelar Corel att de lägger ner utvecklingsavdelningen i Minneapolis dvs. där de ursprungliga utvecklarna från JASC satt. PSP ska fortsätta att utvecklas, men det jobbet sker i fortsättningen på annat håll inom Corel. Få se vad det riktigt innbär för Paint Shop …

more ...

To Photoshop, or not to Photoshop

Det här är inte ett inlägg i debatten gällande om man får modifiera foton eller om det rent av är etiskt förkastligt att “manipulera verkligheten”. Frågan här är bara om jag ska använda Photoshop för mitt photoshoppande.

Tidigare använde jag Photoshop en hel del men ändå nästan enbart för att …

more ...