HowNetWorks för monitorering av nättrafik

Hörde ett föredrag om datasäkerhet som använde HowNetWorks från Clarified Networks för att exemplifiera.

Det verkade vara ett intressant program för att visa vad som egentligen hände i nättrafiken till/från en maskin vid något visst tillfälle. För att citera deras web-sidor:

HowNetWorks is an always-on, all-in-one, personal network troubleshooting …

more ...