Markdown begone

När jag började blogga i tiderna gick jag in för att använda markdown för formatering i inläggen istället för att skriva html-kod direkt eller använda mig av någon inline editor. Det här har i och för sig fungerat väldigt bra, men eftersom jag börjat använda Windows Live Writer för att …

more ...