Musik för mina öron

Ingen ger mig desto vidare uppmärksamhet när jag klagar på kopieringskyddad musik, men när Steve Jobs gör det i ett öppet brev till musikbranschen så lyssnar desto flera.

Steves positiva inställning till musik såld helt utan kopieringsskydd måste vara det klart mest kommenterade i tekno-nyhet och -bloggar idag. Inte så …

more ...