Blogg-underhåll

Har den senaste veckan uppdaterat bloggen till nyaste versionerna av WordPress (2.3) och stilen K2 (2.0 RC3). Framför allt tag-stödet i WordPress och de databasändringar som det innebar har söndrat en del tillägg eller rent av gjort dem onödiga.

Alltid emellanåt frestas jag av någon snygg stil och …

more ...WordPress, K2 och Extended Live Archive

När man använder K2-templatet och Extended Live Archive går det mesta helt automatiskt vilket verkligen uppskattas eftersom ELA annars är något stökigt att få igång. Slutresultatet har ändå för mig alltid varit att archive-sidan ger ett 404-felmeddelande.

Jag minns att jag stred med samma sak för ett halvt år sedan …

more ...