Trello kalender integrering

Ok, Taskwarrior var inte för mig. Android-klienten var alldeles för dålig, men begränsade funktioner och ostandard användargränssnitt.

Gjorde en snabb runda genom alternativen och fastnade för Trello. Tycker om den mer avspända inställningen till kom-ihåg-listor. Tyngdpunkten är på vad som borde bli gjort och inte så mycket på prioriteter, tidpunkter …

more ...