Bloggande med Drupal

Jag har ett erkännande att göra. Jag skulle hellre blogga med Drupal.

Tidigare gjorde jag det, men efter hand tröttnade jag på att försöka göra en “fördummad” och smidig bloggplattform av vad som egentligen är något mycket mera än så.

Den dag (när, inte om...) jag åter bestämmer mig för …

more ...