Blogg-underhåll

Har den senaste veckan uppdaterat bloggen till nyaste versionerna av WordPress (2.3) och stilen K2 (2.0 RC3). Framför allt tag-stödet i WordPress och de databasändringar som det innebar har söndrat en del tillägg eller rent av gjort dem onödiga.

Alltid emellanåt frestas jag av någon snygg stil och …

more ...