To Photoshop, or not to Photoshop

Det här är inte ett inlägg i debatten gällande om man får modifiera foton eller om det rent av är etiskt förkastligt att “manipulera verkligheten”. Frågan här är bara om jag ska använda Photoshop för mitt photoshoppande.

Tidigare använde jag Photoshop en hel del men ändå nästan enbart för att …

more ...