För några dagar sedan var jag något frustrerad över mina första baby-steps på Zooomr och även om buggarna säkert fortsättningsvis finns där har jag nu vant mig att leva med dem.

Vad som är facinerande är den stora skillnade i hur “sociala” de två alternativen känns. Jämför t.ex. aktiviteten i form av kommentarer och favoritnomineringar för samma bilder som jag laddat upp till respektive ställe den senaste månaden:

Flickr aktivitet

Flickr: absolut tyst den senaste månaden.

Zooomr aktivitet

Zooomr: 14 favoritnomineringar och en kommentar på tre dagar.

Orsakerna kan naturligtvis vara många och var och en får dra sin egen slutsats, men Zooomr är tusan så mycket roligare.