Empty

Jag är en stor anhängare av lifestreamande, dvs. att samla all nätaktivitet till ett enda ställe. Förutom att vara registrerad på FriendFeed och liknande ställen kör jag även David Cramers Lifestream-plugin på mina WordPress-bloggar. Problemet här är det plurala i "bloggar". Alla kräver nämligen sin egen installation eftersom den inte ger möjlighet att visa data från någon annan installation.  För att få en sidebar widget, men ändå slippa uppdatera de olika strömmarna på alla mina fem bloggar och kanske minska belastningen något på min server beslöt jag mig för att göra ett litet hack.

Jag har installerat pluginen på alla bloggar men har endast adderat strömmar till min huvudinstallation på niklas.sjostrom.fi. Där uppdateras alltså strömmarna på vanligt sätt var 15:de minut. På de övriga installationerna har jag ställt in att strömmarna ska uppdateras var 2147483647:de minut (vart 4085:e år, dvs. i praktiken aldrig). I stället dumpar jag de MySQL-tabeller som har med Lifestream-pluginen att göra från huvudinstallationen och kör in dem i databasen för mina övriga bloggar var 15:de minut.

De tabeller som har med Lifestream-pluginen att göra är:

  • wp_lifestream_error_log
  • wp_lifestream_event
  • wp_lifestream_event_group
  • wp_lifestream_feeds

Någonting i stil med följande kunde alltså köras som ett periodiskt cron-jobb för att dumpa Lifestream-datat från databasen för huvudinstallationen (huvudinstallation) och sätta in det i databaserna för dina övriga installationer (blogg1 och blogg2)

mysqldump huvudinstallation wp_lifestream_error_log
wp_lifestream_event wp_lifestream_event_group
wp_lifestream_feeds > wp_lifestream.sql  
mysql blogg1 < wp_lifestream.sql  
mysql blogg2 < wp_lifestream.sql

Beroende på din operatör och MySQL-installation behöver raderna ovan kanske modifieras att innehålla optionerna -h, -u, och -p för att specificera MySQL-servern, användaren och lösenordet som ska användas. Och som alltid när man krånglar med databaser så lönar det sig att börja med att se till att ha en färsk kopia av allt ifall något går fel.

När väl allt det här är gjort är det bara att sätta upp Lifestrams sidebar widget på vanligt vis på alla bloggarna för att de ska visa samma information. Alternativt utnyttja möjligheterna att skräddarsy vilken information som visas på respektive blogg.