När man använder K2-templatet och Extended Live Archive går det mesta helt automatiskt vilket verkligen uppskattas eftersom ELA annars är något stökigt att få igång. Slutresultatet har ändå för mig alltid varit att archive-sidan ger ett 404-felmeddelande.

Jag minns att jag stred med samma sak för ett halvt år sedan när jag startade en annan blogg, men lyckades nu slå huvudet i väggen igen en halv timme.

Lösningen är så enkel som att gå till Options/Permalink och göra en Update Permalink Structure. Efter det fungerar arkivsidan som den ska. Fråga helst inte varför...