Efter diverse förseningar finns nu WordPress 2.5 att laddas hem. Förändringarna är så pass många att det känns som att versionen lika gärna kunde ha kallats 3.0, men den här gången görs inga avgörande ändringar till den bakomliggande databasen åtminstone. En noggrannare genomgång av de nya finesserna finns på wordpress.org, men i korthet koncentreras förändringarna den här gången till administrationssidan, men förbättringar som:

  • helt förnyad administration som är avsevärt mera inställd på att producera innehåll och mindre på teknisk administration
  • smidigare mediehantering med bl.a. uppladdning av flera filer och album
  • utökad etikett-hantering även utan plugins
  • automatisk uppdatering av installerade plugins

På det hela taget känns den här versionen av WordPress som ett avsevärt steg framåt. Framför allt är gränssnittet för skribenter och administratörer avsevärt fräschare och smidigare att jobba med. Själv uppgraderade jag till den nya versionen för ett par dagar sedan. Förutom diverse problem med K2-temat och vissa plugins gick uppdateringen ganska smidigt, men det lönar sig säkert att vänta ett par veckor med att uppgradera för att komma ännu smidigare undan.