Den nya versionen av WordPress har släppts. Skillnaderna mot version 2.0.4 är små. Det rör sig endast om felkorrigeringar och mindre justeringar. En kort sammanfattning av förändringarna finns här.

Jag uppdaterade mina WordPress-bloggar utan några synliga problem, eller synliga skillnader för den delen.