Date

Idén med instant messengers är väl att vara on-line mest hela tiden. De gånger då jag inte annars har tillgång till min favorit Jabber-klient brukar jag använda någon webbaserad dylik. Robin Good har en utmärkt översikt av sådana.