När jag installerar programvara utgår jag alltid vid konfigurerandet från den/de exempel-filer som ofta följer med. Ett typiskt scenario vid uppdateringar är att jag märker att det finns förändringar i de nya exempelfilerna och jag sitter och jämför den gamla och nya exempelfilen och försöker göra motsvarande ändringar i min konfiguration för att uppdatera den för den nya versionen.

Jobbet går att förenkla avsevärt genom att t.ex. köra diff och patch , men för att få en bra överblick av processen och göra allt i ett har jag den senaste tiden kört KDiff3. Efter att ha matat den gamla och nya exempelfilen samt min egen gamla konfigurationsfil plockar kdiff3 ihop en ny konfigurationsfil, med alla mina egna modifikationer intakta. Oftast gör programmet allt automatisk (och rätt!), men ifall det behöver lite hjälp på vägen görs det enkelt i det grafiska gränssnittet. Programmet är skrivet för Linux, men finns även i en Windows-version vilket är vad jag använder.