Idén med Last.fm är att genom att hålla reda på vad du spelar så kan systemet föreslå liknande musik som du kanske skulle kunna vara intresserad av.

För media-spelare som WinAmp och liknande finns plugins som laddar upp information om vilken musik du spelar även lokalt för att förbättra Last.fm:s gissande. Men skulle det inte vara coolt om information om vad som spelas från SlimServer automatiskt skulle laddas upp - oberoende av klient som spelar upp spåren.

Missrösta inte! Räddningen är här i form av SlimScrobbler och för att göra integreringen komplett så är det ju också trevligt om det som Last.fm rekommenderar skulle gå att lyssna på direkt från SlimServer med din normala mjukvaru- eller hårdvaru-klient. Och, jo, i den underbara världen av öppna API:n så finns även den funktionaliteten i form av SlimServer LastFM Plugin som integrerar Last.fm rekommendationer som radio-stationer i SlimServer användargränssnittet.