För några dagar sedan började Firefox ge följande felmeddelande varje gång jag öppnade ett nytt fönster:

Warning, an attempt to check your OpenID Provider login status returned an invalid SSL certificate.

Ganska snabbt förstod jag att det hade att göra med SeatBelt extensionen för OpenID, men det tog ett par dagar innan jag insåg att problemet inte skulle försvinna av sig själv. Tydligen kommer sig meddelandet av att min OpenID-provider MyOpenID uppdaterat sitt SSL-certifikat i månadsskftet och SeatBelt håller reda på tidigare ceritifikat och tycker att det är skumt när det byter.

Lösningen är att i SeatBelts inställningar under “OpenID Providers”-fliken på nytt addera den provider som uppdaterat sitt certifikat. En dedikerad "refresh" knapp eller liknande skulle säkert ha fått mig på spåret avsevärt snabbare...