Jeffrey Friedl fortsätter att fylla hålen i Lightroom genom att utnyttja den nya API:n för export-plugins. Den här gången töjer han lite extra på möjligheterna med Piglets.
Piglets är ett slags metaplugin som gör det möjligt att koppla ihop och köra flera plugins. Istället för att vänta på att någon skriver en megaplugin som gör allt vi vill göra kan vi med Piglets t.ex. köra Tim Armes LR/Mogrify för att skärpa bilden och därefter ladda upp bilden med Jeffreys egen Flickr-plugin.

Piglets har tyvärr några begränsningar. Dels måsta plugins som ska köras som piglets anpassas något och dels verkar det som om en plugin alltid är huvudpluginen före vilken det kan köras en piglet (är osäker på om flera piglets kan användas). Du kan alltså inte köra en piglet först och sedan köra två vanliga plugins för att t.ex. ladda upp den slutliga bilden till både Flickr och Zooomr vilket skulle vara trevligt.

Jag hoppas att det här ger Adobe inspiration och utvecklar export-API:n i Lightroom att tillåta att flera plugins kopplas ihop till en kedja och även att flera plugins körs parallellt. Tills dess fyller piglets på ett alldeles utmärkt sätt en viktig funktion.