Dagen efter att jag köpt Paint Shop Pro meddelar Corel att de lägger ner utvecklingsavdelningen i Minneapolis dvs. där de ursprungliga utvecklarna från JASC satt. PSP ska fortsätta att utvecklas, men det jobbet sker i fortsättningen på annat håll inom Corel. Få se vad det riktigt innbär för Paint Shop Pro:s utveckling.