Date
  • För ett halvt år sedan fattade jag efter mycket vånda beslutet att inte skaffa ett Loupedeck. P.g.a. ett "offer I couldn't refuse" skaffade jag nu ett sånt ändå. Få se om det bara blir en kul grej eller något som verkligen används. Potential har det tveklöst.