Ingen ger mig desto vidare uppmärksamhet när jag klagar på kopieringskyddad musik, men när Steve Jobs gör det i ett öppet brev till musikbranschen så lyssnar desto flera.

Steves positiva inställning till musik såld helt utan kopieringsskydd måste vara det klart mest kommenterade i tekno-nyhet och -bloggar idag. Inte så konstigt kanske när musikbranschens kelgris börjar sticka upp. Samtidigt får vi europeer oss en släng av sleven eftersom det är i Europa som påtryckningarna mot Apples kopieringsskydd varit som starkast samtidigt som många av de stora mediabolagen finns här.

Efter att ha läst Steves tänkvärda rader så läs gärna ytterligare t.ex. John Grubers analys av vad som kan utläsas mellan raderna.