Date

Empty

Påskbrasa anno 2008 som bilden till trots var mera motsträvig än vanligt, men allt emellanåt brann den ändå riktigt glatt.