Helst ska naturligtvis allt fungera hela tiden, men när någonting är sönder eller nere för underhåll i största allmänhet så är det alltid uppskattat med något lite lättsammare felmeddelande i stil med Diigo:s just när jag skulle posta ett blogg-inlägg genom dem

503 Service Unavailable

Maintenance Notice:
Hello! We wanted to have everything in order before you showed up, but it looks like you were too quick for us.

Diigo is temporarily unavailable while we upgrade our system. We were hoping to surprise you with all of our wonderful new features, but you've caught us at it. When we're done, we'll welcome you to our fresh, new site. It should be ready shortly.

In the meantime, please excuse us; we're working as hard as we can to make Diigo all you'd like it to be. We'll let you peek inside just as soon as we can.

Thank you for your patience.

Sincerely,

The Diigo Team (That fast moving blur in the background is us!)

Dreamhost där jag har mina bloggar hostade brukar också ha roliga kundmeddelanden. I deras fall blev det bara bokstavligen för mycket av det roliga i slutet på 2006 när de hade alla tänkbara problem under ett par veckor.