I mitt ständiga sökande efter ett bra todo-system för kom-ihåg listor och lättare projekthantering går jakten vidare. Jag måste ha testat åskilliga tiotal under de senste åren. En som jag helt missat till min förvåning var Taskwarrior. Konceptet är lite liknande till Gina Trapanis Todo.txt som jag använde för åtskilliga år sedan, men med mera egenskaper. Det existerar också en dedikerad sync-server medan Todo.txt åtminstone tidigare byggde på att någon mera allmän tjänst som Dropbox eller liknande skötte synkroniserandet. Den dedikerade servern minskar (eliminerar?) risken för synk-konflikter, vilket för mig är av yttersta vikt.

Android-appen är långt ifrån idealisk, men en sådan existerar också alltså. Synkroniserandet kräver förresten en hel del handarbete med flyttande av certifikat och modifierande av konfigurationsfiler i text-editorer, men för målgruppen för det här verktyget torde det inte vara något större hinder.