Hörde ett föredrag om datasäkerhet som använde HowNetWorks från Clarified Networks för att exemplifiera.

Det verkade vara ett intressant program för att visa vad som egentligen hände i nättrafiken till/från en maskin vid något visst tillfälle. För att citera deras web-sidor:

HowNetWorks is an always-on, all-in-one, personal network troubleshooting console for those tired of the laborious work of network debugging.