Microsoft försöker igen en gång locka lite kunder till sina “Live”-tjänster. Nu är lagringsutrymmet uppgraderat till 25GB och som på beställning har även Live Photos fått sig en ansiktslyftning. Inte att jag på något sätt är på väg att överge Flickr, men det ser inte alls dåligt ut och kunde gott rekommenderas åt föräldragenerationen som lätt verkar gå vilse på Flickr.

Ett annat alternativ för att sätta bilder på webben är Picasa. Framför allt för de som använder sig av Picasa programmet på datorn är det väldigt bekvämt att sätta upp bilder dit. Hittills har jag lite stört mig på att det inte funnits något sätt att göra bilder synliga endast för vissa personer, men det verkar Google ha fixat i dagarna.

Inte heller hos Flickr står utvecklingen stilla. Alldeles nyligen förbättrades deras mobila interface att även ge möjlighet att streama video. Den funktionen i sig intresserar mig inte, men på det hela taget är den mobila vyn helt funktionell.