Empty

E-postadresser har väl de flesta, liksom jag, lite för många av. Förutom de som verkligen skaffats för e-postbruk kommer det ofta adresser “på köpet” när man vill koppla upp sig till olika chat-tjänster eller t.ex. Flickr.

Huvudsakligen använder jag ett GMail-konto för normal e-post men anger ett Hotmail-konto som adress vid registreringar på lite mindre seriösa ställen. Förutom de här har jag dessutom bl.a. Yahoo- och AOL-adresser som jag fram till alldeles nyligen kollade sporadiskt någon gång i månaden.

För ett par veckor sedan tröttnade jag på det här och beslöt att koncentrera allt till GMail genom att använda GMails POP-funktionaliteten för att hämta e-post från de andra kontona. Google har verkligen tänkt igenom funktionen genom att t.ex. göra det möjligt att sätta olika etiketter på e-post som hämtats från de olika kontona. Att det dessutom går att välja bland de olika identiteterna vid sändandet av e-post gör integreringen ännu mera heltäckande. Allt låter bra i teorin och fungerar precis lika smidigt i praktiken.

Även om jag trivs väldigt bra med att ha e-posten på GMail och dra nytta av t.ex. Googles träffsäkra spam-filtrering använder jag numera dock alltmer sällan GMails webbgränssnitt för att läsa e-post. Den funktionen får istället Postbox (Windows) och ProfiMail (Symbian S60) sköta – två av mina absoluta favoriter för ändamålet.