Date

Empty

Borgå domkyrka efter att taket brunnit upp några veckor tidigare. Som att besöka vilken sydeuropeisk stad som helst. 27 grader varmt och den lokala “domen” omgiven av byggnadsställningar.