Har den senaste veckan uppdaterat bloggen till nyaste versionerna av WordPress (2.3) och stilen K2 (2.0 RC3). Framför allt tag-stödet i WordPress och de databasändringar som det innebar har söndrat en del tillägg eller rent av gjort dem onödiga.

Alltid emellanåt frestas jag av någon snygg stil och provar den ett par dagar innan jag åter är tillbaka med K2. Snygg är den inte, men funktionaliteten är bättre än någon annan stil jag använt. I de nyaste versionerna stöder den dessutom två kolumner för tillägg, en på vardera sidan om huvudtexten. Vad jag istället ville ha var två högerkolumner, men det var lätt ändrat genom att i ../wp-content/themes/k2/style.css helt ta bort:

.columns-three #primary {  
   margin-left: 170px;  
   padding: 10px;  
}

och från definitionen för .columns-three #sidebar-alt stryka

left: -740px;  
margin-left: -170px;

Resultatet ses här.