Date

Empty

Den gamla träbåten hade säkert upplevt ett och annat. Ett år senare var den ved.